Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina
Opravny Tele

Navigace
Inzerce
Jezdectví, chov koní
Chov přežvýkavců
Myslivost
Chov prasat
Rostlinná výroba
Vysočina
Aktuality
Zpravodaje IC Vysočina online
Obnovitelné zdroje energie
Poradenství
Věda a výzkum
Aktivity
Welfare zvířat
Prasata
Dotace, granty
Legislativa
Důležité odkazy
Kontakty
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Nakupujete raději České potraviny?
ANO
ANO 38%
NE
NE 34%
Počet hlasů : 69909

Web informace
Dnes : ne - 20.10.2019
Svátek má : Vendelín
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Welfare-proč se jím zabývat
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 39159 ; Vydáno : 5.9. 2005 ; Autor : ing Petr Klement
Důvody proč by se zemědělci měly zabývat problématikou welfare
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Welfare-proč se jím  zabývat

 

 

Welfare  (pohoda) zvířat představuje stav, ve kterém se organismus zvířete snaží vyrovnat s prostředím,ve kterém žije(BROOM,1986).  Charakterizuje podmínky nezbytné pro zachování života  a zdraví zvířat, tak i k zajištění optimální pohody.Tato obecná definice v sobě ale skrývá širší  problematiku než by se zdálo z její přečtení . Především zahrnuje tyto okruhy otázek:

v     problematiku přístupu ke krmivu a pitné vodě

v     možnost pohybu

v     možnost kontaktu mezi jedinci stejného druhu a vytváření sociálních vazeb

v     zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení a větrání

v     vhodné řešení technologických zařízení (boxy,podlahy apod.).

v     zajištění veterinárně preventivních opatření (diagnostika, terapie)

(uvedeno v odborné publikaci „Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic“ od  O. Doležala a kolektivu z VUŽV)

Jednotlivé okruhy problematiky zde uvedené  spolu úzce souvisí, prolínají se a navazují na sebe a tvoří tak kompaktní celek. Proč by se tedy zemědělec měl zabývat welfare? Zde je několik odpovědí:

  1. Měli bychom si uvědomit, že zvíře je živý organismus a tak by se sním mělo také zacházet.
  2. Nadbytek produkce výrazněji zasáhl do technologií zvyšující produkci a směřuje čím dál tím více právě k zajištění pohody zvířat. Jen zvířata, která mají zabezpečeny  na dostatečné úrovni fyziologické potřeby, jsou schopna poskytovat maximální užitkovost odpovídající jejich genetickému potenciálu, jsou schopna využít plně krmnou dávku, zachovat si pevné zdraví, dosáhnou delšího produktivního věku.
  3. Zlepšení těchto aspektů vede ve finále ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců, což je hlavním cílem výrobců.
  4. O důležitosti  welfare hospodářských zvířat svědčí to, že je řeší i Zásady správné zemědělské praxe pro agroenvironmentální opatření v bodě 7:. „Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu, zdravotně nezávadnému krmivu a nezávadné vodě.“ Poskytnutí dotace je podmíněno dodržením  této zásady.
  5. Pro snadnější, rychlejší ( z hlediska úspory vlastních finančních prostředku )dosažení cíle vychází vstříc i  OP. Počítá s finančními prostředky na zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat v opatření 1.1, podopatření 1.1.1. – Investice  do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům v investičním záměru a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu,prasat.ovcí a koz. 

Vstupem ČR do EU jsme se zavázali dodržovat  standardy  zakotvené v zákonech a nařízeních  platných pro Evropské společenství.V naší legislativě je otázka ochrany zvířat řešena zákonem 149/2004Sb., který obsahuje úplné znění zákona č.246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších znění. V § 12odst. 2 jmenovaného zákona je uvedeno: „Minimální standardy a další podrobnosti pro chov hospodářských zvířat stanoví ministerstvo prováděcím předpisem“ .Tento  problém  řeší vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat,  která začala  platit dnem vstupu ČR do EU tj. od 1.5.2004

. 

 S přihlédnutím na důležitost této problematiky byl welfare zařazen do Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě § 2a §d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství pod označením 9.F.b.

Pro potřebu tohoto titulu byly v ÚZPI  metodiky-poradci vypracovány protokoly a metodiky

k posuzování stájí pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat

Protokoly jsou jednoduché tabulky s dotazy na které je jednoznačná odpověď ANO nebo NE. Pro splnění a vyhovění požadavkům vyhlášky 208/2004 SB., je nutno odpovědět kladně u všech otázek

Metodiky obsahují odkaz na paragrafové znění otázek, případně odkazy na další vyhlášky a nařízení..

Použití těchto metodik a protokolů je závazné pro práci soukromých poradců při hodnocení zemědělských podniků. Znění těchto protokolů a metodik lze zjistit  v odkaze Welfare zvířat.

 

Zpracoval: ing. Klement  metodik – poradce

                  pracoviště  ÚZPI Jihlava

 

 


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Chov prasat 2014 - Tři Věžičky
Prší-li a máme-li SVS v zádech...
Výsledky národního holštýnského šampionátu v Lysé 2014
Hnízdění prasnic a selata
Úhyn selat je úzce spojen s tepelným šokem
Žádost o vyplnění dotazníku v rámci opatření Dobré podmínky zvířat
Kapro-kachní hospodářství má své nástupce
Význam diagnózy nedostatku selenu
Africký mor prasat se blíží?
Aujezskyho choroba

Nejčtenější články
Welfare v ekologickém zemědělství
Ustájení telat do 6 měsíců od 1.1.2007
PROTOKOL a METODIKA k posouzení stáje -SKOT
PROTOKOL a METODIKA k posouzení stáje PRASAT
PROTOKOL a METODIKA k posouzení stáje -KONĚ
PROTOKOL a METODIKA k posouzení stáje -DRŮBEŽ
PROTOKOL a METODIKA k posouzení stáje - KOZY,OVCE
PROTOKOLY, METODIKY
Ochrana zvířat -legislativa
Welfare-proč se jím zabývat

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 14 Zobrazit následující
Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál

Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál
Agroporadenství

Agroporadenství
Moravia Lacto

Moravia Lacto
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
Zěmědělský svaz České republiky

Zěmědělský svaz České republiky
Asociace soukromého zemědělství ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR
Agrární komora ČR

Agrární komora ČR
Ústav zemědělských a ekonomických informací

Ústav zemědělských a ekonomických informací
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Svaz ekologických zemědělců

Svaz ekologických zemědělců
Svaz chovatelů masného skotu

Svaz chovatelů masného skotu
Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Kontrola podmíněnosti Cross Compliance
Opravny Telc

Opravny Telc