Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina
Opravny Tele

Navigace
Inzerce
Jezdectví, chov koní
Chov přežvýkavců
Mléčný skot
Masný skot
Chov koz a ovcí
Myslivost
Chov prasat
Rostlinná výroba
Vysočina
Aktuality
Zpravodaje IC Vysočina online
Obnovitelné zdroje energie
Poradenství
Věda a výzkum
Aktivity
Welfare zvířat
Dotace, granty
Legislativa
Důležité odkazy
Kontakty
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Nakupujete raději České potraviny?
ANO
ANO 38%
NE
NE 34%
Počet hlasů : 67528

Web informace
Dnes : út - 17.9.2019
Svátek má : Naděžda
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Ozdravování od IBR stále pokračuje
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 132946 ; Vydáno : 3.11. 2014 ; Autor : Ing. Aneta Nosková
Zdroj: cschms.cz
fiogf49gjkf0d
Ozdravování od IBR v České republice dospělo do závěrečné fáze. K 30.6.2014 činil podíl úředně prostých hospodářství IBR 78 %, což znamená, k dokončení ozdravování zbývá ještě 22% hospodářství, která musí být převedena do skupiny prostých. Ke konci června zbývalo v ČR ještě 131 hospodářství s infikovaným skotem, jejichž ozdravení je klíčové pro dokončení NOP. V chovech KBTPM je pak největším problémem nevyřazování starších infikovaných krav, u kterých jejich eliminace ze stáda zpravidla nezpůsobí chovateli ekonomickou ani chovatelskou újmu. 

Poslední infikovaná zvířata se nacházejí především v základních stádech (u krav) v hospodářstvích s vyšším počtem skotu. Na uvedených 131 hospodářství jsou napojena další, především teletníky, odchovny mladého skotu, případně samostatné výkrmny, v nichž infikovaná zvířata již nejsou. Kromě toho je v ČR velmi rozšířený výkrm v drobném. Hodně chovatelů vykrmuje 1-3 kusy skotu. Tato skupina tvoří podstatnou část z výše uvedených 22% chovatelů, kterým nebyl dosud udělen status prostého hospodářství. 

Z výsledků vyplývá, že mnozí chovatelé pokračují v ozdravování i přes to, že chovají jeden kus, případně několik kusů infikovaného skotu. Zbývajícími infikovanými zvířaty jsou vesměs staré krávy (zejména ve stádech KBTPM). Kvůli jednomu či několika infikovaným zvířatům musí chovatel povinně vakcinovat zhruba 80 % stáda (všechna zvířata starší 6 měsíců). Zejména v kapacitních stádech se jedná o plýtvání finančními prostředky.

Hlavní skupinou, která nadále zůstává v ozdravování jsou hospodářství, v nichž v důsledku déletrvající cirkulace viru ve stádě se zvýšil počet infikovaných zvířat a hospodářství, kde nebyla ozdravování věnována náležitá pozornost, nebo došlo k závažným chybám. Dosud ozdravují také hospodářství, která v průběhu NOP od IBR přišla o status IBR prostého a hospodářství převážně masného skotu, kde v důsledku nadprůměrné dlouhověkostí krav nebyla dosud všechna infikovaná zvířata ze stáda eliminována. Status IBR prostého hospodářství nezískali ještě všichni drobnochovatelé skotu. 

Zásadní pro dokončení ozdravování v ČR, je skupina hospodářství, v nichž jsou ještě infikovaná zvířata. Jedná se vesměs o hospodářství s vyšším počtem chovaného skotu. U této skupiny je nezbytné zajistit, aby se nadále nešířila infekce a nezvyšoval se počet infikovaných jedinců. Někdy je situace komplikována nedostatečnou protilátkovou odezvou po pravidelné vakcinaci. Početná je stále skupina, chovající jednu nebo několik posledních infikovaných krav. Tyto krávy je třeba nadále nezapouštět, vyřadit a ukončit ozdravování závěrečnými vyšetřeními. 

Důležité je udržet hospodářství, která získala status úředně prostého v tomto příznivém stavu. To znamená, zabránit zavlečení původce IBR do stáda. Každý chovatel, který dokončí ozdravování, je od KVS písemně poučen, jak se chránit před infekcí. Chovatelům je nezbytné zásady biologické bezpečnosti, trvale připomínat. Tyto informace je potřebné, aby také šířily mezi chovatele i chovatelské svazy. Dokud v ČR nebude dokončeno ozdravování, stále existuje riziko zavlečení nákazy do prostého stáda. Riziko existuje také při obchodu (dovozu) ze zahraničí. Chovatel IBR prostého stáda by měl z hlediska nákazové situace veškeré nákupy skotu konzultovat s inspektorem krajské veterinární správy. Nesmí docházet k tomu, že vidina cenově výhodného nákupu chovatele ovlivní natolik, že nedomýšlí důsledky a zavleče si do stáda infekci.

Je potřebné postupně ukončovat ozdravování na regionální úrovni okresů nebo krajů. Není nutné mít obavy z přísnějších podmínek pro přemisťování skotu v rámci kraje. Pro přemisťování platí zásady článku 15 (byly aktualizovány) NOP od IBR, které jsou nastaveny tak, aby chránily chovatele, který má IBR prosté stádo. Při dodržení nákazových hledisek, přemisťování neomezují.

Chovatelům, kteří pokračují v ozdravování, stouply od 1. ledna 2014 vzhledem k ukončení dotací, náklady. Je nezbytné s nimi trvale spolupracovat a ozdravování co nejdříve dokončit. Dvojí nákazová situace ve státě i regionech je nevýhodná. Těm lepším přináší stále nákazová rizika a nákazově horším omezení při přemisťování skotu v rámci ČR i při obchodu do zahraničí. Nejeden český chovatel se setkal s překážkami při obchodu skotu do země prosté nákazy. Dokud u nás budou stáda s nákazou, jsme pro země, které již ozdravily nákazovým rizikem.

Sestaveno dle materiálů SVS ČR

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnešní články
Startuje podávání Jednotné žádosti 2018
Přímé platby zemědělcům nově: podpoří hospodaření s ohledem na životní prostředí, mladé I aktivní agrárníky. Ročně získají přibližně 23 mld. korun.
Kalendář výběrů a dražeb masných býků
Máte stádo prosté IBR
Národní dotace - zásady pro rok 2015
Pozvánka na seminář v Seči
Průměrná užitkovost za plemennou knihu Čestra dosáhla 7 059 kg
Přijde v březnu mléčná apokalypsa?

TV zprávy - zrušení mléčných kvót

Ozdravování od IBR stále pokračuje

Nejčtenější články
Prší-li a máme-li SVS v zádech...
Výsledky národního holštýnského šampionátu v Lysé 2014
Aujezskyho choroba
Žádost o vyplnění dotazníku v rámci opatření Dobré podmínky zvířat
Přímé platby zemědělcům nově: podpoří hospodaření s ohledem na životní prostředí, mladé I aktivní agrárníky. Ročně získají přibližně 23 mld. korun.

TV zprávy - zrušení mléčných kvót

Přijde v březnu mléčná apokalypsa?
Národní dotace - zásady pro rok 2015
SZIF začne od čtvrtka vyplácet zálohy SAPS
Význam diagnózy nedostatku selenu

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 14 Zobrazit následující
Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál

Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál
Agroporadenství

Agroporadenství
Moravia Lacto

Moravia Lacto
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
Zěmědělský svaz České republiky

Zěmědělský svaz České republiky
Asociace soukromého zemědělství ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR
Agrární komora ČR

Agrární komora ČR
Ústav zemědělských a ekonomických informací

Ústav zemědělských a ekonomických informací
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Svaz ekologických zemědělců

Svaz ekologických zemědělců
Svaz chovatelů masného skotu

Svaz chovatelů masného skotu
Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Kontrola podmíněnosti Cross Compliance
Opravny Telc

Opravny Telc