Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina
Opravny Tele

Navigace
Inzerce
Jezdectví, chov koní
Chov přežvýkavců
Myslivost
Chov prasat
Rostlinná výroba
Vysočina
Aktuality
Zpravodaje IC Vysočina online
Obnovitelné zdroje energie
Poradenství
Věda a výzkum
Aktivity
Welfare zvířat
Dotace, granty
Kalendář
Legislativa
Důležité odkazy
Kontakty
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Nakupujete raději České potraviny?
ANO
ANO 38%
NE
NE 34%
Počet hlasů : 69909

Web informace
Dnes : pá - 18.10.2019
Svátek má : Lukáš
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Zemědělci můžou podávat Jednotnou žádost na vybraná opatření přímých plateb. Nově je podpora více zaměřená na ekologii a mladé zemědělce
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134331 ; Vydáno : 13.4. 2015 ; Autor : Ing. Aneta Nosková
Zdroj eagri.cz
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Tisková zpráva – Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

„Novinkou v dotacích poskytovaných prostřednictvím Jednotné žádosti je například zvýhodnění zemědělce, který je mladší čtyřiceti let. Tento žadatel dostane k platbě na plochu ještě 25% prémii navíc na prvních 90 hektarů. Chceme tak podpořit mladé zemědělce a zajistit pracovní místa na venkově,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Od 10. dubna můžou zemědělci podávat žádosti na opatření: jednotná platba na plochu, platba pro mladé zemědělce, platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) a dobrovolná podpora vázaná na produkci (brambor na škrob, konzumních brambor, chmele, vybraných druhů zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností, cukrové řepy a bílkovinných plodin). Tato opatření zcela hradí rozpočet Evropské unie.

V rámci Jednotné žádosti mohou zemědělci zažádat také o přechodnou vnitrostátní podporu z národního rozpočtu na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, chov ovcí, koz a masných krav.

Žádosti na další podpory mohou žadatelé podat poté, co začnou platit příslušná nařízení vlády. Ta se budou vztahovat na platbu v méně příznivých oblastech (LFA), platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, agroenvironmentálně – klimatické opatření (AEKO), agroenvironmentální opatření 2007 – 2013 (AEO), na ekologické zemědělství, dobré životní podmínky zvířat a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (vybraných druhů ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností, telata masného typu a na chov mléčných krav, ovcí a koz).

Vhledem k novým podmínkám v opatřeních v rámci Jednotné žádosti 2015 se v tuto chvíli nedá odhadnout počet žadatelů, kteří žádost podají. Podávání žádostí končí 15. května. Žadatel má pak ještě 25 dní na pozdní podání, které je však už spojeno se sankcí ve výši 1 % za každý pracovní den.

Pro přípravu žádostí a jejich podání slouží aplikace na Portálu farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Metodickou podporu a spolupráci poskytnou zájemcům pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Startuje podávání Jednotné žádosti 2018
Zemědělci můžou podávat Jednotnou žádost na vybraná opatření přímých plateb. Nově je podpora více zaměřená na ekologii a mladé zemědělce
MZe v Bruselu doporučilo zjednodušit některé podmínky přímých plateb
Registrace žadatelů na poskytnutí některých příspěvků na hospodaření v lesích
Přímé platby zemědělcům nově: podpoří hospodaření s ohledem na životní prostředí, mladé I aktivní agrárníky. Ročně získají přibližně 23 mld. korun.
Národní dotace - zásady pro rok 2015
Program rozvoje venkova pro období 2007 - 2013 končí a začíná jeho nová etapa. Letos z něj zemědělci a potravináři dostanou téměř 15 miliard korun.
Zemědělcům rozdělíme na citlivé sektory a platby za cukr a rajčata výrazně více peněz než vloni. Letos dostanou skoro 3 miliardy korun
Zemědělci už mají jasno, jak vysokou letos dostanou finanční podporu na pořízení strojů nebo na pojištění plodin a hospodářských zvířat
SZIF začne od čtvrtka vyplácet zálohy SAPS

Nejčtenější články
Dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků
Ke zdaňování dotací
Systém podpor PGRLF se v roce 2006 nezmění
Zásady pro příjemce podpor z oblasti zemědělství poskytnuté Krajským úřadem kraje Vysočina v letech 2007-2013
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
MZe v Bruselu doporučilo zjednodušit některé podmínky přímých plateb
Zemědělci můžou podávat Jednotnou žádost na vybraná opatření přímých plateb. Nově je podpora více zaměřená na ekologii a mladé zemědělce
Formulář žádosti LFA a SAPS
Biopaliva: podpora na hektar se snižuje, protože byla překročena plocha 2 milionů hektarů
Zásady pro poskytování dotací pro rok 2006

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 14 Zobrazit následující
Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál

Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál
Agroporadenství

Agroporadenství
Moravia Lacto

Moravia Lacto
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
Zěmědělský svaz České republiky

Zěmědělský svaz České republiky
Asociace soukromého zemědělství ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR
Agrární komora ČR

Agrární komora ČR
Ústav zemědělských a ekonomických informací

Ústav zemědělských a ekonomických informací
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Svaz ekologických zemědělců

Svaz ekologických zemědělců
Svaz chovatelů masného skotu

Svaz chovatelů masného skotu
Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Kontrola podmíněnosti Cross Compliance
Opravny Telc

Opravny Telc