Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina
Opravny Tele

Navigace
Inzerce
Jezdectví, chov koní
Chov přežvýkavců
Myslivost
Chov prasat
Rostlinná výroba
Vysočina
Aktuality
Zpravodaje IC Vysočina online
Obnovitelné zdroje energie
Poradenství
Věda a výzkum
Aktivity
Zemědělských organizací
Welfare zvířat
Dotace, granty
Legislativa
Důležité odkazy
Kontakty
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Nakupujete raději České potraviny?
ANO
ANO 38%
NE
NE 34%
Počet hlasů : 69909

Web informace
Dnes : pá - 18.10.2019
Svátek má : Lukáš
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Víceprezidentů AK ČR je šest
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134148 ; Vydáno : 27.3. 2015 ; Autor : Ing. Aneta Nosková
Převzato ze silvarium.cz
fiogf49gjkf0d

Agrární komora České republiky na svém XXIII. sněmu, který se konal dne 12. března 2015 v Olomouci, naplnila svůj předchozí záměr a volbami rozšířila počet viceprezidentů ze stávajících dvou na celkových šest. Kandidáti, kteří byli podpořeni představenstvem komory, představili v rámci sněmu své aktivity a priority a zároveň záměry, které chtějí prosadit.

Společně se stávajícími viceprezidenty, kterými jsou Václav Hlaváček a Bohumil Belada, vytvoří tento tým úzké vedení, takzvané prezidium Agrární komory ČR (AK ČR), které bude mezi jednáními představenstva řešit aktuální problematiku a přijímat rozhodnutí k řešení koncepčních záležitostí. Tento krok je logickou návazností na posílení záběru činnosti komory a jeho cílem je operativněji a lépe pokrýt celé spektrum odborné problematiky od národního rámce společné zemědělské politiky v podmínkách České republiky přes podporu zemědělství v intenzivních a méně příznivých oblastech po dřevozpracující průmysl či myslivost. Mandát nových viceprezidentů je dvouletý, tedy do dalších řádných voleb, které se uskuteční na jaře roku 2017.
Společným cílem je posílit aktivity AK ČR jako rozhodující nevládní organizace pro oblast zemědělství, lesního hospodářství, zpracovatelského průmyslu a venkova společně s úzkou vazbou na všechna ostatní podnikatelská odvětví a partnery v sektoru, nejenom v každodenní problematice, ale také s požadavky členské základny k širokému rámci činností v resortu zemědělství.

Hlasy pro kandidáty

Z celkového počtu 166 platných volebních lístků podpořili delegáti jednotlivé kandidáty následně uvedeným počtem hlasů.

Za sněmovnu všeobecnou
Josef Kubiš, Kraj
Praha: 137 hlasů
Leoš Říha, Pardubický kraj: 106 hlasů
Za sněmovnu společenstev
Libor Vaněček, Lesnicko-dřevařská komora ČR: 151 hlasů
Martin Pýcha, Zemědělský svaz ČR: 147 hlasů

Představení nových
viceprezidentů Ing. Josef Kubiš (67 let)

Absolvent Střední zemědělské technické školy a Vysoké školy zemědělské Praha-Suchdol, směr fytotechnický. Deset let pracoval v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Sedlec na úseku zkoušení odrůd a od roku 1978 v ZD Jesenice, nejprve jako hlavní agronom a od roku 1990 jako předseda. Po založení Agra Jesenice v roce 1992 pracuje jako předseda představenstva a ředitel až dosud.
Agro Jesenice obhospodařuje 3650 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě mezi hlavní tržní plodiny patří potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, mák a mražený hrášek, zbytek potom tvoří krmné plodiny. V rámci živočišné výroby chová společnost 1150 krav s produkcí 12,5 milionu litrů mléka a 750 prasnic s roční produkcí 22 tisíc prasat na jatky. Z ostatních činností mimo prvovýrobu lze zmínit například výrobu 12 tisíc tun mražené zeleniny v mrazírenském závodě, kovovýrobu, nákladní dopravu a zemní práce, recyklace stavební suti a asfaltů, výrobu kompostů, prodej pohonných hmot a servis nákladních vozů. Podnik zaměstnává 160 pracovníků při výkonech asi 750 milionů korun.
? Priority ve funkci viceprezidenta
V Agrární komoře ČR se Josef Kubiš angažuje od jejího založení na okresní i krajské úrovni, od roku 1997 je členem představenstva AK ČR, jedno volební období (1997–2002) byl viceprezidentem za všeobecnou sněmovnu. Sám říká, že není spokojen se stavem českého zemědělství. Pokles výroby od roku 1990 o 30 % a současná situace v soběstačnosti potravin nejsou dobré. Zemědělci nedokážou uživit tento národ a musí se dovážet dvě třetiny zeleniny, 50 % vepřového masa a třetina ovoce. Chce se zasadit o změnu zemědělské politiky tohoto státu, aby se poctivým zemědělcům zase začalo vyplácet poctivě sedlačit a aby se české zemědělství v konkurenci s ostatními státy vrátilo tam, kam historicky patří s ohledem na přírodní podmínky a kulturní úroveň zemědělců.

Ing. Leoš Říha (48 let)

Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Praze, Fakulty agronomické. Po absolutoriu v roce 1988 nastoupil jako agronom do ZD Vítkovice Nekoř v okresu Ústí nad Orlicí. V roce 1997 se ZD Nekoř transformovalo do podniku KLAS Nekoř, a. s., kde od téhož roku působí jako ředitel a hlavní agronom.
KLAS Nekoř, a. s., hospodaří na 1500 hektarech zemědělské půdy, z toho tvoří dvě třetiny orná půda. Převážná část obhospodařené půdy se nachází v LFA. Firma se zaměřuje na chov dojného skotu, v současnosti chová 600 kusů červenostrakatého skotu a má i vlastní šlechtitelský program.
V rámci rostlinné výroby provádí posklizňovou úpravu semen zemědělských plodin se zaměřením na osiva trav a jetelů a drobná semena, jako je například mák, kmín a podobně. Firma nabízí také prodej osiv kukuřice, řepky a slunečnice. Obchoduje rovněž se zemědělskou technikou, ke které nabízíme vlastní servis.
? Priority ve funkci viceprezidenta
Jak řekl Leoš Říha, chce usilovat o lepší zacílení dotací ke skutečným zemědělcům. S tím souvisí i definice aktivního zemědělce, u něhož zemědělské dotace tvoří maximálně 75 % zemědělských tržeb bez dotací.
Hodlá rovněž prosazovat srovnatelnost zemědělských podpor u nás s Německem a Polskem. Chce, aby především investiční podpory Programu rozvoje venkova byly v ČR srovnatelné s okolními zeměmi. Proto hodlá požadovat zvýšení národního kofinancování, včetně spravedlivého rozdělení získaných prostředků ve prospěch tvorby přidané hodnoty v zemědělství a potravinářství tak, aby byla zajištěna návratnost národních financí zpět do státního rozpočtu díky multiplikačním efektům na národní hospodářství. Nezbytná je podle Leoše Říhy také podpora všech citlivých komodit na srovnatelné úrovni s Německem a Polskem, včetně podpor národních, regionálních, daňových. Důležitou oblastí je pro něj také ochrana zemědělské půdy. Je třeba přijmout určitou formu regulace trhu se zemědělskou půdou ve prospěch českých zemědělců (aktuálních uživatelů) po vzoru právní úpravy Slovenska nebo Maďarska. Je třeba zabránit dalšímu znehodnocování orné půdy nekontrolovanou zástavbou, mnohdy iracionálním zalesňováním a podobně. Chtěl by také prosadit výrazné zvýšení státní podpory pojistitelných rizik přes fond PGRLF a zavedení Fondu těžko pojistitelných rizik tamtéž.
? Vzkaz členské základně
„Důvěru získanou na sněmu, za kterou děkuji, se budu snažit vrátit důrazným prosazováním českého zemědělského provozního pohledu na základní problémy ovlivňující zemědělské podnikání v České republice. Budu usilovat o zvýšení významu AK ČR pro každého zemědělce v ČR a zvýšení váhy Agrární komory ČR v prosazování dobrých podmínek pro zemědělské podnikání a také v prosazování zvýšení prestiže našeho zemědělství a potravinářství," uvedl Leoš Říha a pokračoval: „Mým cílem je maximálně využít potenciál hlavní a jediné zákonné nevládní zemědělské organizace v prosazování zájmů těch zemědělců, kteří tvoří zdravou strukturu českého zemědělství ve prospěch našich spotřebitelů a krajiny."

Ing. Libor Vaněček (57 let)

Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, Fakultu lesnickou, obor lesní inženýr. Po skončení vysoké školy se až do současnosti vždy pohyboval v oboru lesnictví. Od jejího založení je aktivní ve společnosti UNILES, a. s., kde dlouhodobě působil jako člen představenstva, generální ředitel a od roku 2012 jako předseda představenstva. Firma UNILES, a. s., se zabývá lesnictvím a obchodem s dřívím, po celé České republice má společnost zřízena lesnická střediska, která jsou regionálně sdružena do výrobních divizí. V posledních letech se její obrat pohybuje kolem 2,5 miliardy korun. Podnik dává práci asi 260 zaměstnancům, kteří se zaměřují na širokou škálu nabízených činností, a to od lesnických prací, zpracování dříví a dřevní štěpky přes zemědělskou činnost a vzdělávání až po zahradnické práce.
Kromě jiného je Ing. Vaněček také členem Rady národního parku České Švýcarsko, předsedou předsednictva zájmového společenstva Lesnicko-dřevařská komora a členem představenstva OAK Děčín.
? Priority ve funkci viceprezidenta
Prioritou je posílit angažování Agrární komory ČR v lesnické problematice. Přispět k větší spolupráci zemědělství a lesnictví, a to i z pohledu společného zájmu o prosperitu venkova a preferenci tuzemských zemědělských komodit, surovin a výrobků. Podle něj má přednost rozumné hospodaření s krajinou na principech trvale udržitelné produkce a s ohledem na rozumnou ochranu přírody a životního prostředí.

Ing. Martin Pýcha (39 let)

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Fakultu ekonomickou, obor ekonomika a management se specializací evropská agrární diplomacie. Současný předseda Zemědělského svazu České republiky (ve funkci od roku 2011) působí v jeho strukturách již od roku 2003 postupně na pozicích specialista, tajemník předsedy, tajemník a předseda. V současné době působí také jako místopředseda Družstevní asociace České republiky, viceprezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a viceprezident Výboru pro spolupráci zemědělských družstev v Evropské unii v nadnárodní nevládní zemědělské zájmové organizaci COGECA.
V představenstvu agrární komory zastupuje Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz České republiky (ZS ČR) od roku 2011. Zemědělský svaz ČR tvoří jedno za zájmových společenstev Agrární komory České republiky a je největší zemědělskou zaměstnavatelskou organizací v České republice. Cílem činnosti zemědělského svazu je napomáhat rozvíjení podnikání svých členů a přispívat zvyšování jejich konkurenceschopnosti, aby byli schopni plnit ve venkovském prostoru funkce produkční, environmentální a sociální.

Priority ve funkci viceprezidenta

Uvedl, že do kandidatury šel s cílem zlepšit komunikaci mezi Zemědělským svazem ČR a Agrární komorou ČR jako dvěma největšími nevládními zemědělskými organizacemi. Záměrem je podpořit určitou specializaci jednotlivých členů prezidia Agrární komory ČR na jednotlivé oblasti činnosti AK ČR, a tím zlepšit a posílit její činnost.


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Víceprezidentů AK ČR je šest
V mezinárodní soutěži Mladí lidé v evropských lesích musí její účastníci prokázat teoretické I praktické dovednosti
Ministr zemědělství Jurečka s podnikatelskou misí v USA - jednání ve Washingtonu
MZe v Bruselu doporučilo zjednodušit některé podmínky přímých plateb
Ministr Jurečka se s vinaři shodl na novele zákona, která ochrání český trh před pančovaným vínem
Kalendář výběrů a dražeb masných býků
Program rozvoje venkova pro období 2007 - 2013 končí a začíná jeho nová etapa. Letos z něj zemědělci a potravináři dostanou téměř 15 miliard korun.
Spolupráce Lesů ČR a Úřadu práce ČR na jihu Moravy dále pokračuje
Prodloužení účinnosti speciálních nájemních smluv PRV
Celostátní konference Zemědělského svazu ČR

Nejčtenější články
Obce v kraji
Dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků
Ochrana rostlinných a živočišných zdrojů v ČR, přístup uživatelů k nim a otázky biologické bezpečnosti
Zásady pro příjemce podpor z oblasti zemědělství poskytnuté Krajským úřadem kraje Vysočina v letech 2007-2013
Prší-li a máme-li SVS v zádech...
Partnerství pro Vysočinu – příprava na využívání finančních zdrojů EU
Vznikla databaze výrobců typických výrobků z Vysočiny 
Výsledky národního holštýnského šampionátu v Lysé 2014
MZe v Bruselu doporučilo zjednodušit některé podmínky přímých plateb
Program rozvoje kraje Vysočina

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 14 Zobrazit následující
Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál

Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál
Agroporadenství

Agroporadenství
Moravia Lacto

Moravia Lacto
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
Zěmědělský svaz České republiky

Zěmědělský svaz České republiky
Asociace soukromého zemědělství ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR
Agrární komora ČR

Agrární komora ČR
Ústav zemědělských a ekonomických informací

Ústav zemědělských a ekonomických informací
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Svaz ekologických zemědělců

Svaz ekologických zemědělců
Svaz chovatelů masného skotu

Svaz chovatelů masného skotu
Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Kontrola podmíněnosti Cross Compliance
Opravny Telc

Opravny Telc