Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina
Opravny Tele

Navigace
Inzerce
Jezdectví, chov koní
Chov přežvýkavců
Myslivost
Chov prasat
Rostlinná výroba
Vysočina
Aktuality
Zemědělské
Zpravodaje IC Vysočina online
Obnovitelné zdroje energie
Poradenství
Věda a výzkum
Aktivity
Welfare zvířat
Dotace, granty
Legislativa
Důležité odkazy
Kontakty
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Nakupujete raději České potraviny?
ANO
ANO 38%
NE
NE 34%
Počet hlasů : 71359

Web informace
Dnes : čt - 14.11.2019
Svátek má : Sáva
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 139166 ; Vydáno : 8.10. 2017 ; Autor : Ing. Josef Kořínek ; Zdroj : ÚZPI
Metodika

Cíl metodiky
Hlavním cílem této metodiky je napomoci reintrodukci a rozšíření pěstování luskovin a luskovino-obilních směsek a zvýšení jejich zastoupení v osevních sledech za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jako prostředek půdoochranné pěstitelské technologie.
V posledních letech došlo k výraznému poklesu osevních ploch luskovin. Příčinou je nízká konkurenceschopnost ve srovnání tržně atraktivními plodinami, jako jsou v současnosti obiloviny, kukuřice a řepka. K tomu přistupuje často nesprávná agrotechnika.
Absence pravidelného zařazování leguminóz do osevních sledů v našich půdně-klimatických podmínkách však může znamenat nejen negativní vliv na půdní úrodnost, ale má i značně nepříznivé důsledky na agroekologický stav krajiny. Lze tvrdit, že zlepšující vliv leguminóz na půdní úrodnost má možná větší význam, než je jejich využití v potravinářství a v krmivářství.
V současnosti dochází v České republice k velmi závažným degradačním procesům v půdách, a tím k poškozování jejich funkcí. Důsledky degradace půd mohou vést k omezení nebo i úplnému zničení jejich produkčních i mimoprodukčních funkcí.
Jak je známo, hlavními faktory, které způsobují degradaci půd, patří zejména vodní a větrná eroze, utužení půd, zastavování území, ztráta organické hmoty, acidifikace a kontaminace půd. Všechny tyto typy degradace spolu vzájemně souvisí, podmiňují se a vytvářejí řetězové reakce, které lze jen obtížně eliminovat a navrátit půdu do původního stavu.
V ČR je vodní erozí potenciálně ohroženo 67 % zemědělské půdy, nejohroženější půdy erozí jsou na 35 % území ČR. Různým stupněm větrné eroze je v ČR potenciálně ohroženo přibližně 18 % zemědělské půdy (nejvyšším stupněm je ohroženo 3,2 %, silně ohroženo je 1,8 % zemědělské půdy). Acidifikací je vysoce ohroženo 43 % půd ČR. Utužením je v ČR ohroženo kolem 49 % zemědělských půd.
Zásadním problémem s negativními dopady na půdu je postupný pokles obsahu organické hmoty v půdách (dehumifikace), který je způsoben především razantním poklesem stavů hospodářských zvířat v uplynulých 25 letech. Důsledkem poklesu stavů skotu byla nižší potřeba píce a snížení osevních ploch pícnin a leguminóz.
Při pěstování luskovin hraje důležitou roli jejich zvýšená citlivost k různým výkyvům v prostředí, která je příčinou jejich výnosové nestability. Pěstování luskovin, pšenice a ječmene ve směskách má stabilizující efekt na jejich výnosy ve srovnání s monokulturou. To přispívá ke zlepšení rentability pěstování luskovin.

 

Ke stažení zde


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc listopad 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dnešní články
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. srpnu 2018
Startuje podávání Jednotné žádosti 2018
Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. září 2017
Oranžovou stuhu 2015 získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje, na druhém místě skončila obec Heřmanov z Kraje Vysočina
Mimořádně vyhodná nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2016
Velikonoční sníh bránil lesnickým pracím, zpomalil zalesňování
Zemědělci můžou podávat Jednotnou žádost na vybraná opatření přímých plateb. Nově je podpora více zaměřená na ekologii a mladé zemědělce
Víceprezidentů AK ČR je šest
I tak velkému trhu, jakým jsou USA, má ČR co nabídnout, tvrdí Jurečka

Nejčtenější články
Zemědělství na Vysočině
Welfare v ekologickém zemědělství
Dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků
Ochrana rostlinných a živočišných zdrojů v ČR, přístup uživatelů k nim a otázky biologické bezpečnosti
Setkání ministryně zemědělství ze zástupci ASZ
Ke zdaňování dotací
Vláda schválila program podpory biopaliv
Vyhláška č. 456/2005 Sb.- seznam KÚ s cenami zemědělských pozemků
Systém podpor PGRLF se v roce 2006 nezmění
Vyhláška č. 475/2005 Sb.- obnovitelné zdroje energie

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 14 Zobrazit následující
Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál

Agroweb. cz - Internetový zemědělský portál
Agroporadenství

Agroporadenství
Moravia Lacto

Moravia Lacto
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
Zěmědělský svaz České republiky

Zěmědělský svaz České republiky
Asociace soukromého zemědělství ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR
Agrární komora ČR

Agrární komora ČR
Ústav zemědělských a ekonomických informací

Ústav zemědělských a ekonomických informací
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Svaz ekologických zemědělců

Svaz ekologických zemědělců
Svaz chovatelů masného skotu

Svaz chovatelů masného skotu
Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Kontrola podmíněnosti Cross Compliance
Opravny Telc

Opravny Telc